Ulga podatkowa na dziecko 2020

323
Ulga na dziecko 2020

Osoby, wychowujące dzieci, mogą odliczyć od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podpowiadamy, czy wszystkim przysługuje ulga na dziecko i w jakiej wysokości jest ona wypłacana.
Rodzice po rozliczeniu PIT-u, otrzymują zazwyczaj zwrot nadpłaty. Urząd Skarbowy ma 45 dni od daty otrzymania zeznania za zwrot podatku przez internet i trzy miesiące – jeśli formularz został złożony w wersji papierowej.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym, którzy sprawują faktyczną opiekę na dzieckiem i rozliczają się na najpopularniejszych formularzach PIT-36 (m.in. przedsiębiorcy ) lub PIT-37 (m.in. zatrudnieni na etacie lub umowach cywilnoprawnych). Z ulgi mogą korzystać zarówno podatnicy pozostający w związku małżeńskim, samotni, jak i żyjący w konkubinacie.
Jest jeden wyjątek! Z ulgi tej nie mogę skorzystać podatnicy rozliczający się wyłącznie ryczałem lub liniowo. Jeśli jednak mają dodatkowe dochody i rozliczają je na PIT-36 lub PIT-37, od podatku należnego z tego tytułu mogą odliczyć kwoty wynikające z ulgi.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2020 roku?

Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. Przy rozliczaniu podatku za ubiegły 2019 r., ulga wynosi:
• na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł);
• na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł);
• na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł);
• na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).
Kwoty te należy sumować. Kwoty odliczeń przysługują łącznie obojgu rodzicom. Jeśli składają osobne PIT-y, mogą podzielić ulgę po połowie lub w dowolnych innych proporcjach.
Ulga przysługuje za każdy, nawet niepełny miesiąc opieki na dzieckiem, a nie za cały rok. Jeśli więc dziecko urodziło się w maju 2019 r., ulga będzie przysługiwała za 6 miesięcy.

Do jakiego wieku przysługuje ulga na dziecko?

Ulga przysługuje na dziecko, które:
• nie ukończyło 18 lat;
• jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek);
• nie ukończyło 25 lat, a nadal się uczy lub studiuje i nie osiąga zarobków ponad limit.
Prawo do ulgi ustaje jednak, gdy dziecko zawrze związek małżeński lub decyzją sądu zostało umieszczone w placówce całodobowej opieki.
Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi na dziecko?
By skorzystać z ulgi w 2020 r., do końca kwietnia należy złożyć papierowe lub internetowe zeznanie PIT-36 albo PIT-37, wraz z wypełnionym załącznikiem PIT/0. Gdy chcemy skorzystać z ulgi na dwoje lub więcej dzieci, żadne limity dochodów rodziców nie obowiązują.
Potrzebujesz więcej gotówki na wydatki związane z dziećmi? Sprawdź KredytOK.