Czym jest scoring kredytowy?

333
Scoring kredytowy

Rachunki i raty spłacasz na czas, ale odmówiono Ci udzielenia kolejnego kredytu lub pożyczki? Przyczyną może być niski scoring kredytowy. Podpowiadamy, co wpływa na ocenę scoringową, jak sprawdzić swój scoring w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i co robić, by instytucje finansowe nie odmawiały Ci pożyczek.
Dobrze płatna praca, brak zaległości w regulowaniu rachunków, dobra historia w BIK i wiele innych przesłanek potwierdzających, że jesteś rzetelną i uczciwą osobą, wcale nie gwarantują wydania pozytywnej decyzji kredytowej. Czasem jeden niuans może przekreślić szansę otrzymania kredytu czy pożyczki. Wszystkiemu winny może być scoring kredytowy.

Scoring kredytowy – co to jest?

Scoring to metoda umożliwiająca ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy. Służy ocenie, czy potencjalny klient będzie miał problem z terminowym oddaniem gotówki. W metodzie scoringowej są wykorzystywane narzędzia statystyczne. Profil potencjalnego klienta jest porównywany z profilem innych osób, które otrzymały już pożyczkę czy kredyt. Wynik ma wartość punktową. Im liczba punktów jest wyższa (zbliżona do wyniku osoby terminowo spłacającej należność), tym wnioskujący jest dla instytucji finansowej bardziej wiarygodnym klientem. A co za tym idzie – instytucja finansowa będzie bardziej skłonna udzielić mu kredytu czy pożyczki. Jesteś zainteresowany pożyczką? Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Wyślij wniosek w sprawdzonej instytucji finansowej – KredytOK. Dostaniesz ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Wysoka szansa na pożyczkę – co na to wpływa?

Ocenę punktową scoringu podnosi spłacanie wszystkich zobowiązań bez opóźnień, a także nie przekraczanie ewentualnych zaległości. Nie zbyt korzystnie oceniane jest maksymalne wykorzystywanie środków z karty kredytowej i przyznanych limitów kredytowych. Takie zachowanie jest określane jako bardziej ryzykowne.
W ocenie punktowej odzwierciedlenie znajduje też składanie wielu zapytań o pożyczkę. Jednak w związku z tym, że takie zapytania wiążą się zazwyczaj z poszukiwaniem najlepszej oferty przez klientów, BIK uwzględnia takie zachowanie i stosuje tzw. mechanizm deduplikacji zapytań. W ocenie ważna jest również historia terminowo spłacanych kredytów. Im jest ona niższa, tym lepiej – bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe.

Słaby scoring kredytowy – czemu odmówiono Ci pożyczki?

Niska ocena punktowa może być spowodowana nieregularnym spłacaniem należności lub brakiem historii kredytowej. Podczas analizy uwzględniany jest wiek klienta oraz współczynnik spłacalności zobowiązań w grupie, do której klient został zakwalifikowany. Na tej podstawie instytucja finansowa buduje własny model oceny – dlatego uzyskana punktacja może się różnić w poszczególnych firmach. Pod uwagę brana jest również liczba i wysokość zaległych kredytów czy przekroczenie przyznanego limitu, np. na kartach kredytowych.
Nawet jeśli twoja historia kredytowa jest bardzo dobra i zawsze opłacałeś raty na czas, ale masz już dużo zobowiązań, możesz być dla instytucji finansowej klientem wysokiego ryzyka i mieć słaby scoring kredytowy (może to świadczyć o problemach finansowych).

Sprawdź sam swój scoring kredytowy

Przed ubieganiem się o kredyt warto sprawdzić swoją ocenę scoringową. By upewnić się, że jest odpowiednio wysoka, możesz zamówić specjalny raport Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jest on płatny. Jednorazowe pobranie raportu kosztuje 39 złotych. Natomiast za 12 raportów przesyłanych w ciągu roku zapłacisz 99 złotych.
Scoring BIK wyliczany jest na podstawie historii kredytowej. Nieco inaczej jest ze scoringiem bankowym – bank bierze pod uwagę także takie kryteria, jak stan cywilny, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, wiek itp. Należy wziąć pod uwagę, że dla banku nasza ocena może być nieco inna niż ta podana przez raport BIK.