Żyrowanie pożyczki – na czym polega, co warto wiedzieć?

1060

Kim jest żyrant?

Żyrant to potoczne określenie poręczyciela, czyli osoby, która potwierdza zdolność do spłaty kredytu przez osobę trzecią. W przypadku, gdy osoba biorąca kredyt lub pożyczkę nie może spłacić zobowiązania – obowiązek ten przechodzi na żyranta.

Warto też zaznaczyć, że chociaż wiele pożyczek ratalnych wymaga poręczycieli jak np RAPIDA Money – to istnieją pożyczki ratalne bez poręczeń.

Żyrant- na co to komu?

Kiedy chcemy wziąć pożyczkę lub kredyt, ale nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca, uzyskanie poręczenia może zrobić ogromną różnicę. Mając żyranta o stabilnym zatrudnieniu i dobrej sytuacji finansowej zwiększamy znacznie swoje szanse na otrzymanie pożyczki. Bankom i firmom pożyczkowym zależy bowiem na spłacie zobowiązania i odzyskaniu kapitału, nieistotne jest dla nich, czy raty płacić będzie dłużnik czy żyrant. Osoba żyranta może też pomóc uzyskać nam środki, gdy mamy negatywną historię kredytową lub nie mamy jej wcale.

Kto może zostać żyrantem?

Osoba żyranta jest swoistym potwierdzeniem dla banku lub firmy pożyczkowej, że zadłużenie zostanie spłacone, nie bez znaczenia jest więc, kto nim zostaje. Po pierwsze musi to być osoba pełnoletnia i ze zdolnością kredytową. Liczy się więc forma zatrudnienia i dochód potencjalnego żyranta. Ważne jest, by osoba żyrująca pożyczkę miała pozytywną historie kredytową, nie miała zajęć komorniczych i nie była zadłużona. W przypadku pożyczki z żyrantem, jego zdolność kredytowa jest badana w równym stopniu co nasza.
Dodatkowo, gdy staramy się o pożyczkę lub kredyt na dłuższy okres czasu, nie bez znaczenia jest wiek żyranta. W takim przypadku instytucje finansowe często ustalają 65 lat jako górną granicę wieku dla żyranta. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, jeżeli mamy poręczyciela z dobrą zdolnością kredytową powyżej tego wieku, pożyczkodawca może wyrazić zgodę na taka umowę np. pod warunkiem skrócenia czasu spłaty zobowiązania.
Najczęściej żyrantami zostają bliżsi lub dalsi członkowie rodziny, lecz nie jest to wymogiem – naszym poręczycielem może zostać osoba kompletnie z nami niespokrewniona.

 

Żyrant powinien mieć dobrą historię kredytową – jest badany przez pożyczkodawcę podobnie, jak pożyczkobiorca.

 

Żyrowanie pożyczki – jak to wygląda prawnie?

Umowa poręczenia, (czyli żyrowanie pożyczki lub kredytu) regulowana jest kodeksem cywilnym. Według kodeksu poręczyciel odpowiada prawnie za spłatę zadłużenia w takim samym stopniu,co pożyczkobiorca. Wiążą się z tym liczne prawa i obowiązki dla żyranta.

Jakie prawa i obowiązki ma żyrant ?

Głównym obowiązkiem żyranta jest spłata zobowiązania w momencie gdy pierwotny kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Z tego tytułu poręczycielowi przysługują pewne prawa. Po pierwsze może on żądać od kredytobiorcy informacji na temat stanu spłaty kredytu, między innymi, jaka kwota kredytu już została uregulowana i jaka jeszcze pozostała do spłacenia.
Poręczyciel powinien być też informowany na bieżąco o opóźnieniach w spłacie żyrowanego długu. Informacje taką powinien dostać on od instytucji udzielającej pożyczki/kredytu.
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której żyrant zmuszony jest do pokrywania należności, automatycznie staje się on wierzycielem pierwotnego pożyczkobiorcy i może domagać się od niego oddania tej kwoty.

Żyrowanie pożyczki czy to bezpieczne?

Żyrowanie pożyczki wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i trudnym do oszacowania ryzykiem.
Zgadzając się na żyrowanie pożyczki zawsze musimy brać pod uwagę najgorszy scenariusz, i zastanowić się, czy faktycznie będziemy w stanie podołać temu zobowiązaniu w razie niekorzystnego rozwoju sytuacji. W teorii żyrant ma prawo dochodzenia od pożyczkobiorcy pieniędzy, które wydał na spłatę jego zadłużenia. W praktyce jednak bardzo ciężko jest te pieniądze odzyskać. Poręczenie pożyczki jest wielką przysługą, ale obarczoną dużym ryzykiem, więc nawet jeśli prosi o nią członek rodziny lub bliski przyjaciel warto się nad tym dłużej zastanowić. Czasami odmowa żyrowania pożyczki potrafi zaoszczędzić obu stronom kłopotów w przyszłości. Nawet jeśli prosi nas o żyrowanie pożyczki bardzo bliska rodzina, musimy przeliczyć, czy będzie ona w stanie spłacić zobowiązanie. Usiądźmy z tą osobą przy stole i spokojnie przeliczmy, czy będzie w stanie oddać pożyczkę. Jeśli nie – zgoda na żyrowanie, oznacza w istocie zgodę na spłacenie za kogoś pożyczki. Do tego nikt nie ma prawa nas zmuszać.

Konsekwencje poręczycielstwa

Podpisanie umowy w wyniku której stajemy się żyrantem niesie ze sobą wiele konsekwencji o których warto pamiętać. Poręczyciel kredytu, ze względu na to obciążenie, ma znacznie mniejsza zdolność kredytową. W związku z tym, jeśli żyrujemy pożyczkę, prawdopodobnie sami już jej nie dostaniemy. Wynika to z faktu, że instytucja udzielająca pożyczek czy kredytów nigdy nie jest pewna czy np. nie będziemy musieli spłacać długu który poręczyliśmy.
Bardzo przykre następstwa ma też niespłacanie żyrowanego zobowiązania. Możliwe jest wówczas komornicze zajęcie naszej pensji czy dóbr.

Żyrowanie pożyczki zmniejsza twoją zdolność kredytową. Jeśli zamierzasz w najbliższym czasie wziąć pożyczkę lub kredyt, dobrze zastanów się, zanim zostaniesz czyimś żyrantem.

Czy można się wycofać z bycia żyrantem ?

Rezygnacja z żyrowania pożyczki lub kredytu nie jest zadaniem łatwym – ale możliwym.
Przede wszystkim podpisując umowę poręczenia dokładnie powinniśmy się zaznajomić z warunkami pożyczki i sprawdzić czy pożyczkodawca w ogóle dopuszcza taka opcję. Drugim ważnym aspektem jest spłacanie zobowiązania przez pierwotnego pożyczkobiorcę. Jeśli spłaty te są terminowe i nie występowały żadne opóźnienia to możemy zostać zwolnieni z żyrowania pożyczki, pod warunkiem, że pożyczkobiorca przedstawi inne zabezpieczenie dla swojego długu. Jeśli spłaty nie są terminowe to realnie nie ma szansy na wycofanie się z żyrowania pożyczki.

Jak ograniczyć ryzyko, gdy zgadzamy się na bycie żyrantem?

Przed podpisaniem umowy mamy prawo do wnikliwego zapoznania się  ze stanem finansowym osoby która prosi o poręczycielstwo. Ostrożne z naszej strony będzie dokładne przeanalizowanie tych informacji i zgłoszenie ewentualnych obiekcji. Żyrując pożyczkę powinniśmy nalegać na to, by pożyczkobiorca ubezpieczył zobowiązanie na wypadek swojej śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub straty pracy. Takie ubezpieczenie w powyższych wypadkach gwarantuje spłatę całości lub części długu. Stanowi to zabezpieczenie dla poręczyciela, że w razie nieszczęśliwego wypadku nie zostanie ze spłatą cudzego kredytu.
Zgadzając się na żyrowanie pożyczki możemy też podjąć negocjacje mające na celu minimalizację ryzyka. Od pożyczkobiorcy możemy zażądać, by znalazł jeszcze jednego żyranta – tak, aby w razie konieczności spłacania przez nas długu, zobowiązanie to rozkładało się na dwie osoby. Ponadto w umowie możemy też zastrzec, że poręczamy tylko jakąś część kwoty zadłużenia. Możemy również określić konkretny okres w którym bierzemy za dług odpowiedzialność.
Dodatkowym  sposobem zabezpieczenia się, będzie podpisanie oddzielnej umowy z dłużnikiem w której przeznaczy on nam, część swojego majątku pod zastaw, jako ewentualne zabezpieczenie.

 

Można być żyrantem udzielając poręczenia tylko na część pożyczanej kwoty. Warto zażądać też od kredytobiorcy, aby znalazł drugiego żyranta. Wedy nasze ryzyko finansowe się zmniejsza.

 

Bardzo często, gdy osoba, której kredyt żyrujemy zalega z płatnościami i bank (lub inna instytucja która udzieliła finansowania dłużnikowi) napotyka pewne trudności w odzyskaniu wierzytelności, zwraca się do żyranta, który ma lepszą płynność finansową. Ze względu na takie praktyki warto jest zawrzeć w umowie zapis, że wierzyciel zawsze ściąga zobowiązanie w pierwszej kolejności od pierwotnego kredytobiorcy, chociażby zajmując komorniczo jego hipotekę lub inne dobra i dopiero, gdy wyczerpie wszystkie możliwości – zwraca się do nas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...